<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sa du IN-HEAD COMPETENCE?

31. mai 2017 skrev Ole Jørgen Aarvik dette innlegget i Industrielt vedlikehold, Alle blogginnlegg

2 minutter lesetid

Sa du IN-HEAD COMPETENCE?

For å nyttiggjøre seg av denne unike kompetansen, er vi nødt til være tilstede, enten fysisk eller via et kommunikasjonsmedium.

Det er lett å bli personavhengig, og for å motvirke dette kreves et vedlikeholdsprogram.  Programmet skal gi oss den informasjonen vi trenger, dersom «Guruen» er på ferie uten telefondekning, eller er blitt pensjonert!

Et system er aldri sterkere enn det svakeste leddet, og i denne sammenhengen har erfaring vist at det å rapportere tilbake til vedlikeholdsprogrammet, har vært en akilleshæl i mange organisasjoner.

Et system er aldri sterkere enn det svakeste leddet!

Jeg har tidligere skrevet at forankring er ett av flere suksesskriterier for å lykkes. Forankring kreves i alle ledd av organisasjonen, også hos operatører og mekanikere. Det er deres unike kompetanse som skal dokumenteres gjennom vedlikeholdssystemet.

Om man har basert seg på leverandørens anbefalinger fra oppstart, er det stor grunn til å tro at programmet burde vært justert til å passe ditt spesifikke anlegg.

 

Utføres det for mye vedlikehold, eller er det nødvendig med mer forebyggende?

Er det riktig å bytte hele komponenten fremfor å kun skifte slitedeler?

Kan vi tilstandsovervåke mer av utstyret?

Hvor mye koster det å vedlikeholde maskinparken per år?

Har vedlikeholdet den effekten vi ønsker?

 

Dette er spørsmål vi ofte ønsker svar på. For å være i stand til å svare godt på dette, må vedlikeholdsprogrammet, være fylt med historikk, tilstrekkelig tilbakemeldinger, registrert forbruk av reservedeler og forklarende tekst og gjerne gode bilder.

IN-HEAD COMPETECE er bra isolert sett, men dette må dokumenteres og deles med andre enten det er kolleger, stedfortredere, barn og kanskje til og med barnebarn!

 

AMEN!

 

Illustrasjon: Designed by Freepik
Ole Jørgen Aarvik

Ole Jørgen Aarvik

Ole Jørgen Aarvik er Customer Success Manager for industrielt vedlikehold i View. Han er utdannet sivilingeniør innen Marin Teknikk fra NTNU, og er sertifisert Europeisk vedlikeholdsekspert (World Class Maintenance, EFMNS). Siden 2008 har Ole Jørgen jobbet med vedlikeholdsstyring for ulike aktører innen olje og gass, maritim og norsk landbasert industri. Han har et brennende engasjement for vedlikeholdsfaget, og har reist Norge på langs og på tvers med teatralsk innlevelse, for å spre budskapet om viktigheten av god vedlikeholdsledelse.

Følg bloggen vår


Våre dedikerte ansatte skriver fagblogger verdt en gjennomlesning. Følg bloggen for en sniktitt på framtiden!

Andre ville også lese om


Reduser bruken av gule lapper

14. nov. 2019 - Ole Jørgen Aarvik

Reduser bruken av gule lapper

Klokka er 7, det er på med kjeledressen, dagens arbeidsoppgaver står i kø – som regel nedskrevet på gule..

Hva er vedlikeholdsledelse?

12. nov. 2019 - Ole Jørgen Aarvik

Hva er vedlikeholdsledelse?

Vedlikeholdsledelse og vedlikeholdsstyring er to begreper som brukes om hverandre i både faglitteratur og..

Vedlikeholdsstyring i skyen

07. nov. 2019 - Ole Jørgen Aarvik

Vedlikeholdsstyring i skyen

Digital vedlikeholdsstyring gir store effektivitetsgevinster – forutsatt at vi har den riktige kombinasjonen..