Hva er passivhus?

13. mar 2018 skrev Knut-André Bjørnstad dette innlegget i Eiendomsforvaltning, Eiendomsdrift, Alle blogginnlegg

2 minutter lesetid

Hva er passivhus?

Et passivhus er en betegnelse på en bygning som har et lavt energiforbruk sammenlignet med vanlige hus og bygninger. Konseptet innebærer at bygget holder mye lengre på varmen som produseres i bygget. På den måten kan behovet for energi til oppvarming reduseres med opptil 75% i forhold til tradisjonelle bygninger. Det er strenge krav til isoleringsgrad i vegger, tak, gulv, vinduer og dører (u-verdi).

Konseptet kjennetegnes også av redusering av luftlekasjer, minimering av kuldebroer, ekstra ventilerte vinduer og dører, samt at energibehovet i størst mulig grad skal dekkes ved lokalt produsert fornybar energi som for eksempel solvarme og biobrensel. For eksempel utnytter passivhusene solvarme ved å plassere mest mulig av vindusarealet mot syd. Konseptet har samtidig et sterkt fokus på isolering, tetthet og en fuktsikker byggeprosess. Husene kjennetegnes derfor som miljøvennlige bygg av høy kvalitet, med lavt energibehov og et godt inneklima.

Opprinnelse og utbredelse

Konseptet stammer opprinnelig fra Tyskland hvor det ble introdusert på markedet av det tyske passivhusinstituttet i Darmstadt. Senere har passivhus fått stor utbredelse også i andre land i Europa. Ca 40 000 passivhus er pr i dag oppført rundt om i verden. Pr 2017 er det kun Norge som har utviklet en egen standard for dette; NS3700 Kriterier for passivhus og lavenerigbygninger.

Meninger om passivhus

Husene har likevel blitt et fenomen som vekker både positive og negative assosiasjoner blant folk. Tilhengere av passivhus trekker frem god arkitektur, uttrykk og funksjonalitet, høy komfort, god tilgang på dagslys, samt enkle å drifte og vedlikeholde. De sier også at husene er miljøvennlige, energieffektive og økonomiske. Samtidig kritiserer motstanderne av passivhus akkurat de samme faktorene. Herunder at det stygge, upraktiske, for liten tilgang på dagslys og utfordringer knyttet til inneklima, samt overtemperatur om sommeren.

I min masteroppgave har jeg sett nærmere på nettopp dette, og foretatt en undersøkelse om brukertilfredsheten blant beboere i passivhus. Hva jeg fant ut kan jeg utdype nærmere i et senere blogginnlegg.

Fotograf: Knut-André Bjørnstad

Knut-André Bjørnstad

Knut-André Bjørnstad

Knut-Andre Bjørnstad er prosjektleder hos View Software AS og har erfaring fra forskjellige deler av eiendomsbransjen. Han tok bachelor i eiendomsmegling og har jobbet som eiendomsmegler i Trondheim. Senere har han tatt en mastergrad i eiendomsutvikling og forvaltning og har i ettertid jobbet med både forvaltning av boligsselskaper og vært utleieforvalter av privatboliger.

Følg bloggen vår


Våre dedikerte ansatte skriver fagblogger verdt en gjennomlesning. Følg bloggen for en sniktitt på framtiden!

Andre ville også lese om


Derfor forventer yngre ansatte et FDV-system

08. aug 2019 - Annette Norderhaug

Derfor forventer yngre ansatte et FDV-system

Det er mange grunner til å jobbe digitalt med drift av eiendom. Generasjonsskiftet som pågår i..

Hva er fordelene ved et FDV-system?

06. aug 2019 - Annette Norderhaug

Hva er fordelene ved et FDV-system?

For at et bygg skal fungere optimalt og ha lengst mulig levetid, kreves kontinuerlig forvaltning, drift og..

Slik innfører du et FDV-system i din organisasjon

01. aug 2019 - Annette Norderhaug

Slik innfører du et FDV-system i din organisasjon

Gammel vane er vond å vende, sies det. Å ta i bruk et nytt digitalt system vil alltids møte litt motbør hos..