<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hva er et FDV-system?

20. aug. 2019 skrev Annette Norderhaug dette innlegget i Alle blogginnlegg, FDV

2 minutter lesetid

Hva er et FDV-system?

For at et bygg skal fungere optimalt og ha lengst mulig levetid, kreves kontinuerlig forvaltning, drift og vedlikehold av det.

Jo mer spesialisert eller komplisert et bygg er, desto større krav stilles til kunnskap om bygget – kunnskap om hvordan det er konstruert, og om de tekniske systemene i bygget. Det kreves kompetanse på hvordan bygningen og systemene skal brukes og vedlikeholdes. 

Til dette kreves et godt og strukturert virksomhetssystem som gir deg full oversikt. Hva skal driftes og vedlikeholdes? Når og hvordan skal det gjøres? Hvilke ressurser og kompetanse kreves?

Et slikt system kalles et FDV-system og er en forutsetning for å utøve digital eiendomsdrift i praksis. 

Et FDV-system er et IT-system som er spesiallaget for eiendom og har skreddersydd funksjonalitet for å støtte og forbedre virksomheters forvaltnings- og vedlikeholdsrutiner.

Virksomhetssystemet anskaffes av de som har ansvaret for utleie og vedlikehold av en bygning. Det kan være snakk om næringslokaler, boliger eller annen type eiendom som leies ut til eksterne eller interne leietakere.

 

Forenkler, automatiserer og digitaliserer

Det er vanlig å tenke på eiendomsforvaltning som et økosystem bestående av tre brukergrupper:

  • Ledelse og administrasjon
  • Drift- og vedlikeholdspersonell
  • Leietakere

 

Et FDV-system har som mål å koble sammen de tre partene i eiendomsforvaltning på en effektiv måte, fra start til slutt i leieforholdet. Enkel kommunikasjon og mest mulig selvbetjening er nøkkelord.

Hver av de tre partene som inngår i eiendomsforvaltning, har ulike behov og arbeidsoppgaver som må løses i løpet av leietiden. FDV-systemet brukes for å forenkle, automatisere og digitalisere disse arbeidsoppgavene. 

 

Klarer du å bruke et FDV-system?

Et FDV-system gir stor verdi for en eiendomsforvalter. Man kan sammenligne det med banker, før og etter at de fikk nettbank. En eiendomsforvalter uten FDV-system ville ha vært som en bank uten nettbank. På samme måte som nettbank gir stor effektivitetsgevinst for en bank, gir FDV-system stor effektivitetsgevinst for en eiendomsforvalter.

Klarer du å betale en regning eller bestiller flybilletter fra mobilen? Så klart! Og derfor kan du også bruke et FDV-system. Å bruke en digital sjekkliste er like enkelt som å bruke mobilbanken – og like “ufarlig”.

 

fdv-system

 

Annette Norderhaug

Annette Norderhaug

Annette Norderhaug har utdannelse fra Informatikk-avdelingen ved Høgskolen i Østfold. Siden 2005 har Annette jobbet med utvikling av programvare innen FDV. Utviklingen har pågått i tett samarbeid med bedrifter som har benyttet systemene enten som bygningseiere eller som leverandører av tjenester til bygningseiere. God kjennskap til dette markedet har ført til kompetanse som kommer alle brukere av systemene til gode.

Følg bloggen vår


Våre dedikerte ansatte skriver fagblogger verdt en gjennomlesning. Følg bloggen for en sniktitt på framtiden!

Andre ville også lese om


Reduser bruken av gule lapper

14. nov. 2019 - Ole Jørgen Aarvik

Reduser bruken av gule lapper

Klokka er 7, det er på med kjeledressen, dagens arbeidsoppgaver står i kø – som regel nedskrevet på gule..

Hva er vedlikeholdsledelse?

12. nov. 2019 - Ole Jørgen Aarvik

Hva er vedlikeholdsledelse?

Vedlikeholdsledelse og vedlikeholdsstyring er to begreper som brukes om hverandre i både faglitteratur og..

Vedlikeholdsstyring i skyen

07. nov. 2019 - Ole Jørgen Aarvik

Vedlikeholdsstyring i skyen

Digital vedlikeholdsstyring gir store effektivitetsgevinster – forutsatt at vi har den riktige kombinasjonen..