Historier om FMs opprinnelse

13. feb 2018 skrev Nora Johanne Klungseth dette innlegget i Eiendomsforvaltning, Eiendomsdrift, Alle blogginnlegg

4 minutter lesetid

Historier om FMs opprinnelse

Av og til eksisterer det flere historier om hvordan noe oppstod, slik er det også med FM.  Sjansene er store for at hver historie inneholder noe som har medvirket til opprinnelsen og utviklingen av FM, både som fagfelt og profesjon.

Stor variasjon

Hvilke historier som er relevante for FMs opprinnelse vil variere avhengig av synspunkt. Noen mener man ikke kan snakke om FM før rundt 1980- og 1990-tallet, og at det som var forut for dette ikke kan tilskrives FM. Andre mener tvert om, og er overbevist om at mange hendelser forut for disse tiårene var medvirkende.

For FM sin del har opprinnelseshistoriene ulike utspring, både faglig og tidsmessig. De mest kjente historiene går tilbake til 1960- og 1970-årene. Disse inkluderer slikt som flower power, energikriser, nye ledelsesteorier, ny teknologi og nye arbeidsmåter. Andre mener at 1700- og 1800-tallet var da det hele startet. Andre vektlegger viktige hendelser fra romertiden slik som utviklingen av avedukter.

Andre igjen er overbevist om at det ikke skjedde noe spennende i Skandinavisk sammenheng før 1992 og at dette var året da FM kom til Scandinavia. Litt avhengig av tolkning, kan vi i Norge trekke linjene tilbake til 1200-tallet.

Startskuddet for FM i Norge var Vedlikehold

Planlagt, regelmessig vedlikehold har vært en del av ansvaret til Norge sine innbyggere siden 1200-tallet. Det kan hevdes at FM i Norge startet når Kong Magnus Lagabøte utga sin nye lov. Magnus Lagabøte, født i Tønsberg i 1238, tok over tronen fra sin far (Kong Håkon Håkonsson) i 1263 og regjerte i Norge frem til sin død i 1280. Mot slutten av kongsperioden, i perioden 1274-1276, utga han Landsloven som slo fast at: «De bønder som sogner til kirken plikter å tjærebre kirken hvert tredje år om vinteren».

Dette viser at Kong Lagabøte var opptatt av regelmessig og planlagt vedlikehold. Vi i Norge har hatt vedlikeholdsplikt siden 1200-tallet. Setningen er også ansett som en meget god lovmessig beskrivelse som er kort, tydelig og lett å forstå. I en setning identifiserte Lagabøte hvem som hadde ansvar for det regelmessige, planlagte vedlikeholdet (bøndene). Når vedlikeholdsoppgaven skulle utføres (om vinteren). Hvordan oppgaven skulle utføres (tjærebre). Hvilke ressurser oppgaven krevde (tjære) og hvor ofte oppgaven skulle gjøres (hvert tredje år).

Ingressbilde:
Photo by Christian Battaglia on Unsplash

Tekstbilde:
Photo by Mark Rasmuson on Unsplash

Stavkirke:
Photo by Yuriy Garnaev on Unsplash

 


Nora Johanne Klungseth

Nora Johanne Klungseth

Nora Johanne Klungseth har gått gradene innenfor fagfeltet renhold. Hun begynte som renholder og tok raskt fagbrev. Senere var hun student i det første kullet ved HiOA som tok en bachelor i Husøkonomi og service­ledelse (denne bacheloren heter nå Facility Management). Hun var student på det første kullet på NTNUs master i eiendoms­utvikling og -forvaltning, og er nå den første fra dette studiet som har tatt doktorgrad.

Følg bloggen vår


Våre dedikerte ansatte skriver fagblogger verdt en gjennomlesning. Følg bloggen for en sniktitt på framtiden!Andre ville også lese om


Fjellvettreglene for planlegging av bygg- og eiendomsforvaltning

16. apr 2019 - Gjesteblogger: Kristin Haaland

Fjellvettreglene for planlegging av bygg- og eiendomsforvaltning

Det nærmer seg påske og med den børster vi som regel støv av fjellvettreglene. Det å tørke støv er noe som vi..

Hva er det med tiden?

19. mar 2019 - Gjesteblogger: Odd Kristian Pedersen

Hva er det med tiden?

Har du tenkt på hvordan du som bruker og bestiller kan bidra til bedre leveranse av renhold og..

Vedlikeholdsledere! Dette er inspirasjon!

14. mar 2019 - Ole Jørgen Aarvik

Vedlikeholdsledere! Dette er inspirasjon!

Et av mine råd, når jeg diskuterer vedlikeholdsledelse, er å lytte til hva andre gjør! I den sammenheng skal..