FM - hva er det?

09. jan 2018 skrev Nora Johanne Klungseth dette innlegget i Eiendomsforvaltning, Eiendomsdrift

6 minutter lesetid

FM - hva er det?

Facility Management, eller facilities management om du vil, er en ledelsesdisiplin. Den korrekte norske oversettelsen av utrykket er fasilitetsstyring. For enkelthets skyld brukes ofte forkortelsen FM eller uttrykket eiendomsforvaltning.

Facility Management (FM) er en ledelsesdisiplin

Mange forveksler FM med ledelse av operative tjenester. Operativ drift og ledelse av operativ tjeneste beskrives som FS (facility services). Det norske uttrykket for FS er fasilitetstjeneste eller eiendomsforvaltningstjenester. Eksempler på slike tjenester er operative driftstjenester som gartnertjenester, vaktmestertjenester, renholdstjenester og kantinetjenester.

FM omhandler ledelse (management) av fasiliteter (facility/facilities). Kjernekompetansen til en FMer er slik som eiendomsforvaltning, økonomistyring, organisatorisk ledelse, ledelse av mennesker (HR), samt innovasjon og endringsledelse. Diskusjonen om hva FM er har pågått i mange tiår. Som et resultat av slike diskusjoner laget bedriften Steelcase en liten film, «FM are Jugglers», som forsøkte å forklare sammenhengene.

De tre P’er

En av de tidlige definisjonene på FM refereres gjerne til som «de tre P’er». I denne definisjonen står mennesker (people), steder (places) og prosesser sentralt.

Figur: Duffy, Bleeker, Alexander and Prodgers, 1984 Figur: Duffy, Bleeker, Alexander and Prodgers, 1984

Prosesser
Riktige og gode prosesser sikrer at FM er i stand til å levere de tjenestene som er riktige for kjernevirksomhetene. Essensielt for FM er å støtte til kjernevirksomheter. Hovedmålet til FM er å støtte opp om organisasjoners kjernevirksomhet, eller kjerneprosesser om du vil. Kjernevirksomhet for en bilforhandler er salg av biler, mens det for en skole er undervisning.

People
Mennesker er sentralt i FM, både menneskene som leverer eiendomsforvaltningstjenestene, og menneskene som FM har som mål å støtte – menneskene som jobber i kjernevirksomhetene. FM har som mål å støtte de menneskene som sikrer at bedrifter og institusjoner oppfyller sine hovedmål, for eksempel friske pasienter, dyktige studenter, gode konsulenttjenester eller nydelige bakevarer. FM og FS sitt mål er å sikre at disse menneskene kan fokusere fullt og helt på sine arbeidsoppgaver.

Places
FM omhandler å ivareta fasiliteter (jamfør navnets fulle versjon facility management). En fasilitet er noe som er i bruk – som et rom eller et rom med utstyr i. Setter man sammen mange nok fasiliteter vil man få et bygg. Har man mange nok fasiliteter kan det bli til en hel eiendomsportefølje som trenger både strøm, varme, vedlikehold, renhold, flotte utearealer, en spennende og sunn kantine, og ikke minst leietagerforvaltning, brukerkontakt, meldeportal m.m.
Alle disse leveransene kan beskrives som eiendomsforvaltningstjenester som leveres av mennesker til mennesker. For at disse leveransene skal være tilfredsstillende er det nødvendig med gode prosesser og systemer, både for de som jobber med FM og for kjernevirksomhetene som FM støtter opp om.

+ Technology

De tre P’er (people, places, process) + techology er på mange måter oppsummeringen av IFMA sin definisjon av FM. Den internasjonale FM organisasjonen (IFMA) er regnet for å være en av de første til å sette FM på agendaen. Starten var en konferanse som satte fokus på hvordan bygninger påvirket produktivitet. På denne konferansen møttes tre personer som senere grunnla IFMA-organisasjonen.

IFMA sin fulle definisjon av FM vektlegger at FM er en profesjon hvor mange disipliner er involvert for å sikre at våre byde omgivelser er funksjonelle, noe som oppnås ved å integrere de tre P’ene og teknologi: «Facility management is a profession that encompasses multiple disciplines to ensure functionality of the built environment by integrating people, place, process and technology.» (IFMA sin definisjon av FM).

Ulike perspektiver i USA og Europa FM

De ulike verdenshjørner har tradisjonelt hatt ulike definisjoner av FM. Definisjonen nevnt over, den fra IFMA, representerer USA sin måte å definere FM. Siden 2006 har FM i Europa vært definert i henhold til standarden EN 15221-1:2006, som vektlegger integrasjon av prosesser for å vedlikeholde og utvikle tjenester som støtter opp om og forbedrer effektivitet til en organisasjon sin kjernevirksomhet: «Integration of processes within an organization to maintain and develop the agreed services which support and improve the effectiveness of its primary activities.» (EN 15221-1 sin definisjon av FM).

Global definisjon siden 2017

I FM sammenheng var år 2017 et merkeår. Dette var året verden blir enig om en felles definisjon for FM. Veien frem har vært lang og diskusjonene har gått høyt og lavt i mange land og kontinenter.
Det endelige resultatet finnes i standarden ISO 41011 som definerer det globale vokabularet for FM. I denne standarden blir FM definert som en organisatorisk funksjon som integrerer de tre P’ene innenfor bygde omgivelse. I denne globale definisjonen for FM legges det vekt på at FM har to hovedmål. FM har som mål å forbedre livskvaliteten til mennesker og FM har som mål å forbedre produktiviteten til organisasjoners kjernevirksomhet:
«organizational function which integrates people, place and process (3.5.1) within the built environment (3.2.3) with the purpose of improving the quality (3.7.1) of life of people and the productivity of the core business (3.1.7)» (ISO 410011 sin definisjon av FM)

 

Bilder er levert av Emily MorterNASA og NASA, alle fra Unsplash

 


Nora Johanne Klungseth

Nora Johanne Klungseth

Nora Johanne Klungseth har gått gradene innenfor fagfeltet renhold. Hun begynte som renholder og tok raskt fagbrev. Senere var hun student i det første kullet ved HiOA som tok en bachelor i Husøkonomi og service­ledelse (denne bacheloren heter nå Facility Management). Hun var student på det første kullet på NTNUs master i eiendoms­utvikling og -forvaltning, og er nå den første fra dette studiet som har tatt doktorgrad.

Følg bloggen vår


Våre dedikerte ansatte skriver fagblogger verdt en gjennomlesning. Følg bloggen for en sniktitt på framtiden!Andre ville også lese om


Fjellvettreglene for planlegging av bygg- og eiendomsforvaltning

16. apr 2019 - Gjesteblogger: Kristin Haaland

Fjellvettreglene for planlegging av bygg- og eiendomsforvaltning

Det nærmer seg påske og med den børster vi som regel støv av fjellvettreglene. Det å tørke støv er noe som vi..

Hva er det med tiden?

19. mar 2019 - Gjesteblogger: Odd Kristian Pedersen

Hva er det med tiden?

Har du tenkt på hvordan du som bruker og bestiller kan bidra til bedre leveranse av renhold og..

Vedlikeholdsledere! Dette er inspirasjon!

14. mar 2019 - Ole Jørgen Aarvik

Vedlikeholdsledere! Dette er inspirasjon!

Et av mine råd, når jeg diskuterer vedlikeholdsledelse, er å lytte til hva andre gjør! I den sammenheng skal..