<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Energieffektivisering i eiendomsbransjen

30. jan 2018 skrev Knut-André Bjørnstad dette innlegget i Eiendomsforvaltning, Eiendomsdrift, Alle blogginnlegg

3 minutter lesetid

Energieffektivisering i eiendomsbransjen

I eiendomsutviklingen har fokuset på energieffektivisering av bygninger økt. Målet er å kunne varme opp bygg ved bruk av mindre energi og at gjenværende energibehov i stor grad skal kunne dekkes av fornybar energi. Eksempler på energieffektive tiltak vil være ekstra isolasjon i tak, yttervegger og gulv. Det vil også være eliminering av kuldebroer, energieffektive vinduer, balansert ventilasjon med god varmegjenvinning og behovsstyrt belysning. Slike tiltak vil minimere byggenes energibehov og redusere driftskostnadene.

Det grønne skiftet

Det snakkes stadig oftere om "det grønne skiftet", hvor energieffektivisering av bygninger har en sentral rolle. Med dette menes en overgang fra energikilder som olje og gass til mer fornybare energikilder. Det handler om at fornybare energikilder, som for eksempel energieffektivisering i bygninger, biler (elbiler) og andre sentrale klimaløsninger. Alle har som mål å bli konkurransedyktige i markedet og dominere verdens energiforsyning.

"Det grønne skiftet" setter fokus på viktigheten av fornybare energikilder som skaper miljøvennlige løsninger og optimisme for klimaet vi lever i.

Energieffektivisering av bygninger

Fokuset på energieffektivisering av bygninger gjelder både nasjonalt og internasjonalt. Nasjonalt vises dette gjennom økende energikrav i de tekniske forskriftene. Insentiver fra myndighetene i form av blant annet støtte fra Enova for investeringstiltak for å oppnå passivhusstandard eller andre lavenergibygg. Energimerkeordningen fra NVE (Norges vassdrag- og energidirektorat) og gunstige lånebetingelser fra Husbanken er også insentiver fra myndighetene som øker fokuset på energieffektivisering. Internasjonalt vises dette gjennom for eksempel EU-direktivet EPBD (Energy Performance of Buildings Directive). Dette har til hensikt å få medlemslandene i EU til å øke de nasjonale byggereguleringene til et nesten-null-energi-nivå.

Miljøvennlig samfunn

Når vi i dag kan si at bygninger står for hele 40% av energibruken og 40% av klimautslippet i Norge. Derfor er det å bruke energien mer effektivt et av de viktigste satsningsområdene i kampen for et miljøvennlig samfunn. Energiprisenes kostnadsøkning endrer tankegangen til forbrukere. Stadig høyere energipriser øker interessen for investering i energieffektive løsninger. Både utbyggere, entreprenører og leietakere/brukere har blitt mer opptatt av energieffektive bygninger.

Mange næringslokaler uten energifokus/profil står uten leietakere fordi leietakere er blitt mer kravstore til at bygninger skal være energieffektiv og ha et sunt inneklima. Vi vil derfor oppleve en betydelig økning av energieffektive bygninger i fremtiden. Dette som en følge av at det stadig stilles strengere krav til byggkvalitet og minimering av driftsutgifter og forurensing. Samtidig har folks holdninger og interesse rundt miljø og energieffektivitet økt betydelig de siste årene.

 

Kilder: Ingressbilde

Artikkelbilde

 

Knut-André Bjørnstad

Knut-André Bjørnstad

Knut-Andre Bjørnstad er prosjektleder hos View Software AS og har erfaring fra forskjellige deler av eiendomsbransjen. Han tok bachelor i eiendomsmegling og har jobbet som eiendomsmegler i Trondheim. Senere har han tatt en mastergrad i eiendomsutvikling og forvaltning og har i ettertid jobbet med både forvaltning av boligsselskaper og vært utleieforvalter av privatboliger.

Følg bloggen vår


Våre dedikerte ansatte skriver fagblogger verdt en gjennomlesning. Følg bloggen for en sniktitt på framtiden!

Andre ville også lese om


Mobilen som vedlikeholdsverktøy

05. des 2019 - Ole Jørgen Aarvik

Mobilen som vedlikeholdsverktøy

Norge er på verdenstoppen på mye – også i bruk av smarttelefon.

Fordelene ved et skybasert vedlikeholdssystem

03. des 2019 - Ole Jørgen Aarvik

Fordelene ved et skybasert vedlikeholdssystem

Hender det at du sjekker nettbanken på mobilen når du står i butikken?

Gi renholderen din en klem i dag - 2. desember!

02. des 2019 - Nora Johanne Klungseth

Gi renholderen din en klem i dag - 2. desember!

Grip muligheten til å gi en klem, og slå av en prat, med renholderen din Renholdernes dag setter fokus på..