<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

4 tips til god digital eiendomsdrift

23. jul 2019 skrev Annette Norderhaug dette innlegget i

3 minutter lesetid

4 tips til god digital eiendomsdrift

Digitalisering defineres som bruk av digitale verktøy for å effektivisere prosesser eller endre forretningsmodeller, med mål om å øke verdiskapning. Imidlertid handler ikke digital eiendomsdrift først og fremst om teknologien som sådan – men om hvordan vi velger å utnytte teknologi og digitale støtteverktøy best mulig for å drive effektivt og øke konkurransekraften.

Digital eiendomsdrift går grunnleggende sett ut på å planlegge og styre driftsrelaterte arbeidsprosesser og aktiviteter ved bruk av digitale verktøy, f.eks. et FDV-system. 

I dette innlegget får du fire kjappe tips til hvordan du praktiserer digital eiendomsdrift på en best mulig måte.

 

1. Ha oversikt over struktur

Et av de største fortrinnene ved å benytte et digitalt system til drift av eiendom er at du har alt samlet på ett sted, i én og samme løsning.

Sørg for at alle bygninger og objekter er inkludert i ditt digitale system. Dermed har du samme muligheter for digital oppfølging, registrering, historikk, osv. på alle. Alt er oppdatert og tilgjengelig til enhver tid.  

 

2. Ha oversikt over lovpålagte kontroller og lovpålagt dokumentasjon

Mye av forvaltning, drift og vedlikehold er lovpålagt (brannsikring, arbeidsmiljø, elektro, VVS, etc.). Det er mange nødvendige oppgaver du må ha kontroll på til enhver tid, bl.a. administrering av brannbok og systematisk og forebyggende internkontroll.

  • Skaff deg oversikt over hva som gjelder for dine bygninger og objekter
  • Sett deg inn i hva som er anbefalt av produsenter og leverandører

 

3. Gjennomfør planen

Digital eiendomsdrift dreier seg om å benytte enkle digitale løsninger til å effektivisere og forenkle hvordan du og dine operative medarbeidere jobber. Men for å lykkes med dette må du jobbe planmessig og systematisk i hverdagen.

  • Kartlegg hva som MÅ gjøres (følges opp i et digitalt system for eiendomsdrift) Hva er lovpålagt?
  • Legg til oppgaver som er planlagte og gjentagende, slik at de faktisk utføres
  • Sørge for at "planen" faktisk blir fulgt
  • Sørg for at interne og eksterne ressurser har nok opplæring/kompetanse, tid og tilgang til å utnytte systemene godt. Da får de maksimalt utbytte av de digitale driftsprosessene, i form av å bli mer effektive og proaktive, gjøre færre feil og bidra til større inntjening

 

4. Evaluere og utvikle deg videre

Eiendomsdrift er et fagfelt i rivende utvikling, både hva gjelder forskrifter, krav, lovverk og teknologi. For å holde seg “på ballen” og ligge i forkant i kampen om leietakerne, må man evne å tilpasse seg og omfavne en hverdag som blir mer og mer digitalt drevet.

  • Hold deg oppdatert på lover og regler for din bransje
  • Velg et system som kan følge din vekst og utvikling
  • Velg leverandører (både av system og tjenester) som vil være gode støttespillere og bidra til gjøre deg god på digital eiendomsdrift

 

Gratis e-bok

Er du interessert i å lese mer om digital eiendomsdrift, og hvordan det hjelper deg med å bli mer effektiv, få bedre oversikt og spare penger? Da kan du laste ned vår gratis e-bok “Digital drift av eiendom: Slik går du fra Excel og gule lapper til full kontroll og oversikt”.

 

New call-to-action

 

Annette Norderhaug

Annette Norderhaug

Annette Norderhaug har utdannelse fra Informatikk-avdelingen ved Høgskolen i Østfold. Siden 2005 har Annette jobbet med utvikling av programvare innen FDV. Utviklingen har pågått i tett samarbeid med bedrifter som har benyttet systemene enten som bygningseiere eller som leverandører av tjenester til bygningseiere. God kjennskap til dette markedet har ført til kompetanse som kommer alle brukere av systemene til gode.

Følg bloggen vår


Våre dedikerte ansatte skriver fagblogger verdt en gjennomlesning. Følg bloggen for en sniktitt på framtiden!

Andre ville også lese om


To suksesshistorier: Agro & Miljø og SkiStar

16. jan 2020 - Ole Jørgen Aarvik

To suksesshistorier: Agro & Miljø og SkiStar

View Maintenance er det foretrukne vedlikeholdsstyringsverktøyet blant norske markedsledende norske..

To suksesshistorier: Nova Sea og Helgeland Smolt avd. Sundsfjord

14. jan 2020 - Ole Jørgen Aarvik

To suksesshistorier: Nova Sea og Helgeland Smolt avd. Sundsfjord

View sine løsninger for digital vedlikeholdsstyring brukes av ledende industribedrifter i Norge. Vi brenner..

View Software satser videre inn mot havbruksnæringen

13. jan 2020 - Sten-Roger Karlsen

View Software satser videre inn mot havbruksnæringen

Satser innen havbruk View Software øker satsningen innenfor havbruksnæringen og kjøper programvareselskapet..